یاسی‌ترین

یاسی‌ترین

برای سیب کوچولو

دوشنبه, ۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۳۱ ق.ظ

تا خود خدا نخواد هیچ اتفاقی نمیوفته...

مدام به این جمله فکر میکنم. خدای خوبم، چه فکری برایم داشت و چطور لایقم دانست که وجود دخترم را توی سرنوشتم خواست؟ بارها به این فکر کرده‌ام که میتوانست نباشد؛ میتوانست این جوجوی کوچولو، توی دلم رشد نکند... میتوانست قلبش نزند... میتوانست... اما هر روز سلول اضافه کرد. هر روز بزرگ‌تر شد و حالا فقط یک چشم به هم زدن مانده تا تولدش.

دختر کوچولوی مامان، کاش میشد بفهمم چه احساسی داری؟ الان که توی جای تاریک و تنگی خودت را مچاله کرده‌ای... کاش میشد بدانم چه خواب‌هایی میبینی... چه چیز خوشحالت میکند و از چه میترسی؟ اگر خداوند سرنوشت همه‌مان را از قبل مینویسد... لابد الان هم تقدیر تو را نوشته... 

دخترکم میدانی مامان تو هیچ‌وقت آدم مذهبی‌ای نبود! اما معنوی چرا. به اندازه‌ی درکم از معنویات برایت بهترین‌ها را از خدا خواسته‌ام. از اویی که همیشه نگاه مهربانش را، گرمای حمایتش را، حضورش را، توی قلبم حس کرده‌ام. از اویی که همیشه دوستم داشته و دارد.

آلمای من، سیب سرخ عشق! برایت از مهربان‌ترین مهربان‌ها، زیباترین‌ها را خواسته‌ام. برایت کودکی‌ای بی‌انتها خواسته‌ام. دنیایی پر از سادگی، پر از خنده‌های از ته دل... برای روزهایی که شاید کنارت نباشم. برای روزهایی خیلی دورتر از حالا، برایت از شنوای دانا، از عالم به غیب، خواسته‌ام که هرگز امیدت را از دست ندهی.

گلم، گل کوچکم، من نقش چشم‌های شفافت را توی اولین جوانه‌های بهاری دیده بودم؛ وقتی که فکرش را هم نمیکردم روزی، شاخه‌ی دل خودم هم به شکوفه بنشیند.

ماهک من! دردانه‌ام! از انتظار دیدن و به آغوش کشیدنت بی‌قرارم. بی‌تاب آمدنتم و بی‌که هیچم آرام کند، روزها را میشمارم.

مدام روزی را تصور میکنم که پوست لطیفت برای اولین بار چیزی غیر از گرمای دلم را لمس میکند و تو فریاد گریه سر میدهی. میلرزی و لختی و هوا را چنگ میزنی. بندی که با آن به من بندی میبُرند و انسانی به کره‌ی زمین اضافه میشود. این روزها به اندازه‌ی گیجی آن روزت گنگم و پر از سوال... ناگهان جهانت روشن میشود به نور و هوا و صدا... و تو هرگز این روز را به یاد نخواهی آورد. و من هنوز شگفت‌زده‌ام... 


 • یاسی ترین

نظرات (۳۵)

ﺩﺧﺘﺮﮐﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻧﻤﯿﺠﻨﮕﺪ ﻧﺠﻨﮓ
ﭼﺮﺍ ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﯽ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﺕ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ
ﺩﺧﺘﺮﮐﻢ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺭﺍﺯ ﻧﮑﻦ
ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺯ ﮐﻨﯽ
ﺩﺧﺘﺮﮐﻢ ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻨﯽ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ
ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻦ
ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﯼ ﺟﺎﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ
ﺩﺧﺘﺮﮎ ﻣﻦ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺮﺧﯿﺰ
ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵ ﻭﻟﯽ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻦ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﯽ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﺷﻌﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿﺸﻨﻮﯼ ﻫﻮﺍ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ﮐﻪ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ
ﺩﺧﺘﺮﮐﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺪﺭﺕ ﺗﻮ ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺴﺘﯽ
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ؟
ﺭﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯼ ؟
ﺳﺮﺕ ﮐﻼﻩ ﺭﻓﺖ ؟
ﺍﺫﯾﺘﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ؟
ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ، ﻧﮕﺬﺍﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ
ﮔﺎﻫﯽ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﯾﮏ ﺩﺭﺩ ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﺖ ﺧﺮﺝ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﮑﻦ
ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﻭ ﻣﺘﻠﮏ ﻧﺜﺎﺭﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺑﺎﺵ
ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﻇﺮﺍﻓﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﺯﯾﺒﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
ﺗﻮ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺕ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺁﺭﯼ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺩﺧﺘﺮﮐﻢ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺷﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﯽ
ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻦ . . 
....
یاسی جو رومانتیک بود گفتم ی حرکت بزنم حالشو ببری.
خیلیییی خشگل نوشتی,الان آلما چ حالی کرده.جاااان,جااان,جااان
ی عقده ای بازی دارم...من ک میدونم اسمش چیه شارژ میگیرم اسمشو لو میدم البته اگه باز عوض نکرده باشی
پاسخ:
ای جانممممم ♥♥♥♥♥♥ عزیزممممم ممنون :****


ای عبزی :)))) عاشقتم :***
این متنو تو یه دفتری چیزی بنویس وقتی الما در شرف نی نی دار شدن بود و مثل امروز خودت بپد بهش بده بخونه:)

وای یاسی چه قدر خوب نوشتی حس و حالت رو چه قدر قشنگ و لطیف توصیف کردی:)))
بس که عروس ما با استعداده:-D

اینجا رو خیلی دوس داشتم 

گلم، گل کوچکم، من نقش چشم‌های شفافت را توی اولین جوانه‌های بهاری دیده بودم؛ وقتی که فکرش را هم نمیکردم روزی، شاخه‌ی دل خودم هم به شکوفه بنشیند.با ارزوی یه عوووووولمح شادی و سلامتی و ارامش برای فامیلمون عروسمون و سیب عروسمون :-D


پاسخ:
آخی عزیزم :-)

متشکرم رفیق ;-) شما لطف داری :*

مرسی عزیزم ♥♥♥♥♥
مرسی فامیل جان جان
چقد دلچسب و دلنشین بود.به آلما باید از الان برای همچین مادری تبریک گفت پر از حس های شیرین و قشنگ کنار هم شاد باشین و سلامت عزیزم و روزهای کودکیشو حسابی باهم کیف کنین.
راستی منم یه اسم پیشنهاد میدم که اسم دختر عموی همسرمه و خوب چون ترک هستن اسمشم ترکه : الای (الف با کسره) معنیشم که قطعا" میدونی. فکر کنم تا حالا انتخاب کردین دیگه ماشااله سرعتم لاک پشتیه!!
در مورد ایمیلم خدا رو شکر حل شد و نیاز نشد برم اما هم خیلی دعات کردم هم با اجازه ات نگه داشتم اگهلازم شد برم.بازم ازت ممنونم یه دنیاااااااااااااااپاسخ:
متشکرم عزیزم :* 
ممنون :-)


ای جانم. قشنگه. من اسمایی که توش آی داره و ترکی هستن دوست داشتم متاسفانه همسرم نپسندید. اما خوب حالا اسمی که براش انتخاب کردیم دوست دارم.

آخی عزیزم چه خوب رفع شد. خواهش میکنم آره حتمن داشته باشش شاید لازم شد
:**
وقتی مینوشتی گریه ات نگرفت؟ چشم های ما که ابری شد از فوران احساسات♥  
یک بار بلند بخون ،آلما هم بشنوه!:)
پاسخ:
اوهوم!
ای جانممم ♥

نازی! اصلا به ذهنم نرسبده بود :-)
 • وقایع نگار
 • همش حس میکنم بعدها که این دختر کوچولوی مامان بزرگ شد پستای مامانشو بخونه چه حســـی قراره بهش دست بده...
  آدم عاشق تر میشه با پستای تو 33>
  پاسخ:
  ای جانم :-) آره شایدم یه روزی خوندشون...

  الهی :-)♥
  آلما کوچولوی نازم
  شکوفه ی بهار نارنج
  شاید هیچ وقت نتونم از نزدیک ببینمت
  اما
  همیشه برات کلی ارزوی قشنگ و کلی دعاهای قشنگ دارم
  از ته ته دلم
  مطمینم مثه مامانی دنیارو قشنگتر میکنی
  قلب کوچولوت قده دریا پر از مهربونی و خوبی میشه
  شاید یه نویسنده بزرگ شدی
  شایدم هنرای دیگه
  اما تو این که قراره سرشار از احساسای قشنگ باشی شکی ندارم
  همیشه از دور برات ارزوهای قشنگ و دعاهای قشنگ دارم
  پاسخ:
  ای جانم ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
  ممنون عزیزدلم 
  مرسی گلمممم خاله مهربون ^__^

  من ان شالا چهارشنبه میخوام الما رو از رو شیکم مامانش ببینمممم ^_^
  پاسخ:
  عزیزمممم :****
 • آقای سر به هوا ...
 • من عاشق دختر داشتنم !
  خیلی مراقبش باشین دخترها فرشته ان !
  پاسخ:
  ای جانم :-) 
  خدا قسمتت کنه...
  زایمان یکی از بزرگترین معجزات خداست . امیدوارم که بتونی زایمان طبیعی داشته باشی تا باور کنی این معجزه رو 
  پاسخ:
  اوهومممم
  منم امیدوارم :-) 
  مثل همیشه عالی و پر از احساس ناب. خوش بحال این دختر با این مامان گلش.
  پاسخ:
  ممنون دوست خوبم :*

  متشکرم :)

  میدونی چقدر خوشحالم برات...

  وقتی عکستو میبینم...

  وقتی از همسرت و ذوق کردناش می نویسی...

  وقتی خوشحالی و دیگه اون دوران سربالایی تموم شده...

  خوشحالم برات یاسی...

  کم میام و خیلی نمی نویسم ولی می خونمتون...

  دارمتون...

  پاسخ:
  عزیزممم ممنون 
  الهی :)

  چه خوب که هستی :)

  بعله به وبتون سر میزنیم و خبری نیس! امیدوارم خوب و خوش باشین. عروس دوماد 3>
  یاسی خیلی زیباونوشته بودی.یاسی خانم بنده دوباره پیشنهادم رو مطرح میکنم اگر دوست داشتیدخبر بده یه جوری طرح خودتونو به دستتون برسونم حالا با پست یا هر جور که خواستی فکر کنم بزنیش به دیوار اتاق آلما خوب بشه بازم میگم اگر دوست داشتی عزیزم.همینجوری مونده گوشه کمدم.چون برای من نیس نمیخوام بزنم به اتاقم میدونی که برای شماس
  پاسخ:
  ممنون عزیزدلم :)
  هی وای باز من یادم رفت ایمیلمو چک کنم لابد ایمیل زدی برام.

  دلم میخواد بهت بگم برام پستش کنی اما آخه زحمت زیادیه (آیکون خجالت شدید) 
  آرههههه 
  خیلی دلم میخواد داشته باشمش 
  این بهترین و خوشگل‌ترین هدیه برای آلماست. چون با همه‌ی حسته و از خودته خیلی برام ارزشمنده... 

  اگر میتونی پستش کنی بگو که برات آدرسمو ایمیل بزنم.
  واقعا نمیدونم چطور میشه این همه محبتو جبران کرد
  الهی بگردم تو و این احساسات نابت رو دختر
  چقدر خوب نوشتی
  قلبم به تاپ تاپ افتاد عزیزم
  .
  شاد و آروم باشی مامان مهربون...
  پاسخ:
  قربونت برم دوست مهربونم :*

  مرسی گلم :)
 • مامان محمد امین
 • عزیزم....اشکم رو سرازیر کردی......خوش به حال الما با این همه احساس ناب مادری
  پاسخ:
  ای جانممم چون خودت یه مامانی یه مامان فوق العاده واسه همینه حس خوب میگیری :)

  لطف داری عزیزم :**
  چقدر عالی می نویسی
  پاسخ:
  ممنون عزیزم ^__^
 • و ما ادریک ما مریم؟
 • میگم یاسی تو شرایطی که همه هی میان و تبریک میگن و ۀرزوس سلامت واسه دختری میکنن، من استرس گرفتم نی نی بیاد وقت نکنی بیای اینجا بنویسی.
  ...
  انشالله به سلامتی کوچولوی دوست داشتنیت به دنیا بیاد.
  بچه که بودم مادربزرگم به زن عموهام که تازه فارق شده بودن کاچی میداد و من همیشه به عشق کاچی میرفتم خونه عمویی که تازه نی نی دار شدن، یادت باشه کاچی بخوری.
  مراقب خودت و کوچولومون باش.
  پاسخ:
  آخیییییییی عزیزم :) والا تا الان که من ترک وبلاگ نداشتم :) اون موقع هم حدس میزنم یکی دو روز غایب شم و بعدش بیام اما از اونجایی که نی‌نی وقت آدمو زیاد میگیره احتمالا کمتر پیدام شه!


  ممنون عزیزم :*

  ای جانممممممم نازی :) چه فامیل پرجمعیتی هم دارین انقدر دوست دارم اینطوری :)

  ایشالا که برام درست کنن :)))))))

  قربونت برم :**
 • Alone in the silent
 • س یاسی عزیزم 
  پستت مثل پستای یاسی نوشت پراز حس خوب و شیرین بود
  اواسط پستت گفتی کاش میشد بفهم چ احساسی داری و چنتا چیزی ک میخواستی بدونی کتاب لطفا پدر و مادر خوبی باشید از محمود نامنی راجع ب همه چیزا گفته همه چی ک سوال داری دوس داری راجع ب الما خانوم فندق کوچولو بدونی رو نوشته فوق العادس حتما بخونش مثلا دلیل گریه بچه وقتی ب دنیا میاد و کلی نکات جز ب جز از بدو تولد تا بزرگسالیش مطمینم خوشت میاد خیلی خوبه

  ی سوال دقیقا فندق کوچولو کی ب دنیا میاد؟؟؟؟
  پاسخ:
  سلام عزیزدل
  ای جان مرسی گلم. 


  متشکرمممم :) جالبه.

  ایشون الان در ابتدای هفته سی و پنج هستن! نمیدونم تصمیمش چیه؟! بعضی بچه‌ها سی و هفت هفتگی به دنیا میان بعضی سی و هشت یه سریا هم تا خود چهل میمونن. کل بارداری چهل هفته است. اگر قرار باشه زایمان طبیعی باشه، فقط باید صبر کرد تا علایم زایمان رو دید. اگر سزارین باشه وقت عمل تعیین میکنن. ایشالا اینم تا یکی دو هفته دیگه مشخص میشه. دکتر گفت تا اواخر آبان صبر کن ببینم میچرخه یا نه.
  سلام عزیزم
  ببخشید می خوام بدونم میخواید سزارین کنید یا طبیعی زایمان کنید؟
  پاسخ:
  سلام عزیزم 
  خواهش میکنم... اگر دخترم بچرخه، اگر همه‌چیز ایشالا خوب پیش بره طبیعی. اگر نمیشد ناچارا سزارین.
  سلام یاسی جونم
  چند ماهه ک نتونستم ب وبلاگت سر بزنم و مراحل رشد پسته خانوم رو دنبال کنم
  ولی همینکه یکی دو پست آخرو خوندمو فهمیدم خوبین و همه چی عالیه خدا رو شکر
  یادته بخاطر ی چیز ممنوعه میگفتم ازت میترسم؟ خدا رو شکر مطمئنا اون برطرف شده و در آینده با وجود خانم کوچولو هم نخاهد اومد
  اولین بار ک وبلاگتو خوندم سفرتون ب آذربایجان اگر اشتباه نکنم بود و بعد از اون دوس داشتم بدونم ...
  الهی همیشه شاد باشین و سالمو سرشار از آرامش
  پاسخ:
  سلاممممم عزیزم :) 
  متشکرم.

  :))))))) اوه اوه بالاخره یه نفرم از من ترسید! بعله یادمه! قولی در جهت برطرف شدنش ندادم :) اما خوب تا وقتی داره شیر میخوره هم نمیشه. 

  ای جان :)

  مرسی گلم شما هم همینطور :*****
  بالاخره اسم انتخاب کردین؟ به ما هم بگو خب
  نکنه اسم ماهک رو انتخاب کردین؟ ;)
  پاسخ:
  بلی بلی انتخاب کردیم. 
  برات نوشتم عزیزم

  :)

  نه ماهک نیس! 
  عروس من نیومده هنوز:-(؟؟؟ خاب جات خالیه دیگههههههههه
  پاسخ:
  ای جانممم رفیق مهربونم 
  آمدیمممممممم :)
  یاسی بیا یاسی بیا ... :دی
  پاسخ:
  اووووومدیم ^__^
  ان شاء الله هرچی خیره پیش بیاد
  اگر قرار بر زایمان طبیعی شد حتما حتما از مامای همراه استفاده کن
  گمانم نهایتش 300 هزار تومن باشه
  من که زایمان راحتی داشتم همه ش میگم کاااااش که مامای همراه گرفته بودم
  حتما روش فکر کن
  پاسخ:
  ای جانم چه خوب که یکی از سوالای ذهنیمو جواب دادی :)
  شنیده بودم و تو فکرش بودم برم یه مرکز مامایی یا نه؟!

  خوش به حالت :) دعا کن منم راحت باشم :)
  نه عزیزم چه زحمتی خودم دوست دارم که برسه دستت.آره میتونم عزیزم مسئله ای نیس.چون زیاد با پست برای دوستم چیزی میفرستم سخت نیست.آدرس و کد پستیتو بفرست به ایمیلم.فقط دوست دارم قابش کنم چون با قاب خوب میشه اگر اداره پست به شیشه اش گیر نده باید برم بپرسم .منتظرم عزیزم
  پاسخ:
  ای جانم :*******
  مرسی عزیزدلمممم
  3> 3> 

  باشه عزیزم برم خونه در اولین فرصت برات ایمیل میزنم چون کدپستیمم حفظ نیستم

  زحمت قابشو دیگه نکش لفتن :)
  عروس جانم حالت چطوره؟
  پاسخ:
  فداتشم
  عالییییییی ;-)
  تو چطوری عزیزم ؟؟؟ 
  نه عزیزم زحمتی نیس آخه آخرین بار میخواستم یه تابلو برای دوستم پست کنم اداره پست گف چون شیشه داره تو بار میشکنه سایزشم خوب نیست.حالا فردا برم بپرسم ببینم چی میگن.باشه منتظرم فقط زودتر تا آلما به دنیا نیومده
  پاسخ:
  ای جانمممم ♥
  شرمنده عزیزکم من نرفتم خونه. خونه مادرشوهرمم. به کد پستیم دسترسی ندارم :/ 
  در اولین فرصت بهت میگم
  :*
  خوش اومدی یاسی جانم:* 
  خدا رو شکر عالی هستیییییییییی^_^
  پاسخ:
  قبونت بشم عزیزم :***
  وااای خیلی اسم قشنگیه. :))
  ممنون که برام نوشته بودی
  پاسخ:
  عزیزمی :-)
  چطوری یاسی جان؟
  آلمای نازنینت چطوره ؟
  پاسخ:
  خوووب خوبیم ممنون گلم :)
  :*
  :))))
  پاسخ:
  میخند؟؟؟؟
  ز چه روی؟
  :-D 
 • عسل نوی نو
 • سلام خوبی  مامان یاسی .به این فکر کن که سال دیگه این موقع داره راه میافته مامان میگه بابا میگه .
  پاسخ:
  سلام عزیزم قربونت خوب خوب :)
  ای جانمممم عزیزدلممم فداش شم 3>
  نگووو نگووو که ما همین الان از تصور دیدنش هم هول شدیم و ذوق داریم چه برسه به مامان بابا گفتن :)
 • محبوب حبیب
 • سلام یاسی. 
  نی نی منم احتمالا دخمله. 
  چقدر دختر داشتن خوبه یاسی. همه ی لطافت روحت رو میتونی بریزی به پاش. چقدر بی صبرم زودتر اون روزهای بوسیدنش برسه. 
  روزهای بغل کردنش.
  روزهای خندیدن با اشک. 
  قربون صدقه رفتنش. بوسیدن نوک انگشت هاش. 
  مامان مامان گفتنش. بابا بابا گفتنش. 
  یاسی.....
  اشکم رو در اوردی...
  پاسخ:
  سلام عزیزم احوال شما مامان محبوب ^__^ امیدوارم روبراه و سرحال باشی
  ای جان ای جان 3>
  اوهوممم. من همش میگفتم دختر پسر فرقی نداره. واقعا هم نداره ها! اما الان انقدر به دختر بودنش عادت کردم و باهاش عشق کردم که دلم نمیخواد یهو تصمیم بگیره پسر بشه! هرچند اگرم یهو متولد شد و دیدم پسره جز شکر خدا احساس دیگه‌ای نخواهم داشت.

  جانمممم آره...
 • محبوب حبیب
 • عههه یاسی پس کامنت دومی من کو؟! 
  یه اسم خوشجل واسه دخمل پیدا کرده بودم دلم واسش ضعف میرفت. حیف حبیب اصلا خوشش نیمد. گفتم بگم شاید به کار تو بیاد. 
  چون با مهر شروع میشه هم به معنی محبت هم به معنی خورشید.

  مهرسانا

  آوای گفتنش هم به نظرم قشنگه. 
  پاسخ:
  اومده گلم من هنو تایید نکرده بودم.

  ای جانم چه نازه :)
  منم یه اسم ترکی تو این مایه‌ها دوست داشتم همسرم نپسندید
  مهرآنا آنا یعنی مادر

  اسم دختری رو انتخاب کردیم 
  اما بازم ممنون

  آره خیلی قشنگه منم خوشم اومد.
 • Alone in the silent
 • یاسی حال ت و فندق چطوره؟؟؟؟
  یاسییییی مارو نبردن جایی واس خرید وگرنه واقعنی میخواستم برا فندق ی جفت جوراب صورتی بخرم :-(  
  اخی خداکنه حالا فندق عجله نکنه واس اومدن ب وقتش بیادک نیاز ب سزارین نباشه
  پاسخ:
  سلاااااام :-) برگشتی عزیزم 
  ما خوب خوبیم ممنون. ایشالا که خوش گذشته باشه :*
  نااازی ♥ مهم نیته عزیزم :-)

  ایشالا 
  ممنون گلم
 • Alone in the silent
 • خخخخ مهم نیته من همش میگم اینو تیکه کلاممه دی:
  پاسخ:
  :)))) 

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی